Ens
 • Nom: Vialnetvic, S.L.
Ens
 • Nom: Vialnetvic, S.L.

Adquisició d'una màquina escombradora d'aspiració de 5m3

Estat: Adjudicació

Vialnetvic, S.L.

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 18/08/2016 13:36 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/10/2016 15:33 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Vialnetvic, S.L.
 • Impulsor:
  Vialnetvic, S.L.
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Diversos criteris segons clàusula 17 del plec de condicions
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/09/2016 14:00
 • Obertura d'ofertes: 16/09/2016 14:00 Constitució de la mesa i obertura de sobres A i B

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

Observacions

 • Obertura del sobre C dia 21 de setembre de 2016

Lloc de presentació

 • Nom: Vialnetvic, S.L.
 • Adreça: C/ Mataró, 18. Polígon Industrial Sot dels Pradals. 08500 Vic
 • Telèfon: 93 889 26 54
 • Adreça electrònica: ribasca@vialnetvic.cat
 • Horari: De 9:00 a 14:00 i de 15:15 a 18:00

Lloc d'informació

 • Nom: Vialnetvic, S.L.
 • Adreça: C/ Mataró, 18. Polígon Industrial Sot dels Pradals. 08500 Vic
 • Telèfon: 93 889 26 54
 • Adreça electrònica: ribasca@vialnetvic.cat
 • Horari: De 9:00 a 14:00 i de 15:15 a 18:00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa